Жаңа кітап сыйға тартылды!

Түркітанушы, хакас мәдениеті мен тарихын насихаттаушы ғалым Тимур Даулетов «Ах Чібек Арыг» кітабын кітапхана қорына 2015 жылғы 18 қарашада сыйға тартты. Т. Даулетов тәржімалаған хакас халқының бұл батырлық эпосы хакас жыршысы Семен Кадышев жылы аясында ТЮРКСОЙ қолдауымен жарық көрді.

 

1 001

2 001