Сатылғанов. Тоқтағұл Таңдамалы шығармалар жинағы

Сатылғанов ТоқтағұлСатылғанов Тоқтағұл Таңдамалы шығармалар жинағы. Серия: Тұғырлы түлғалар. Құрастырғандар: А.Ақматалиев, О.Сооронов. Т.: Өлең-жырлар. – 2015. – 178 бет.

Байырғы түркілер поэзиясына тән текпе жырдың шын жүйрік- терінің бірі, қырғыздың халық ақыны Тоқтағұл Сатылғановтың 150 жылдық мерейтойы Халықаралық Түркі академиясының қолдауымен түркі дүниесі кеңістігінде ауқымды аталып өтті. Академияның жобасы аясында ақынның таңдамалы өлеңдері Қазақ тіліне аударылып, тұңғыш рет толық жинақ шығып отыр.
Туған халқын азаттыққа шақырған ақын жырларының ойы орамды, тілі шұрайлы, ішкі қуаты астарлы да сырлы.

Кітап әдебиеттанушыларға және көпшілік оқырманға арналған.