«Бір ел – бір кітап 2017» акциясы

odna_stranaЖылдағы дәстүр бойынша «Бір ел – бір кітап» республикалық акциясы аясында, биыл «Жыл кітабы – 2017» таңдауы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларына түсті.  Ендеше Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңдерін ел болып оқиық! Қазақ поэзиясының биігіне өрмелеп шыққан ақын ол – Сұлтанмахмұт Торайғыров. Абайдан кейінгі ұлы ақындардың бірі. Ұлт үшін күрескен қайраткер. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы елімізді, ең алдымен, мәдени мұрамызбен, шығармашылық әлеуетімізбен ілгерілетуге үндейді. Сұлтанмахмұт Торайғыров ұлттық идеяның жыршысы. Қай кезді алып қарасаң да, қоғамның қозғаушы күші жастар болып табылады. Сұлтанмахмұт жастық жігерімен, патриоттық жырларымен жастарға үлгі болады. Өлеңдерінде жастарды оқу-білімге шақырды. Демек, бүгін де һәм болашақта да елеулі өзгерістердің орын алуы – жастардың қолында. Оқырман  ұрпақ – Қазақстанның болашағы.

00000227Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып, күн болам!
Қараңғылықтың кегіне,
Күн болмағанда кім болам?
* * * *
Бүгіндегі жастарға оқу міндет,
Тек қана оқуменен өнер білмек,
Өнер-білім, адалдық, ар-намысты
Жоятын надандық қой емсіз індет.

                                                                         (С.Торайғыров)

 

Акция аясында ұсынылатын әдебиеттер

 1. Торайғыров, С. Алаш ұраны: Таңдамалы шығармалары / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақын, ағартушы-демократ; 1893-1920).- Алматы: Жазушы, 2002.- 152 б.
 1. Торайғыров, С. Адасқан өмір. Кедей. Жарқынбай. Кім жазықты. Қамар сұлу; Қамар сұлу[Мәтін]: роман, поэма / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ірі тұлға, аса көрнекті ақын; 1893-1920), Спандияр Көбеев (қазақ жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі; 1878 – 1956); Құрастырып, алғы сөзін жасаған филология ғылымының кандидаты Көбей Сейдеханов.- Алматы: Рауан, 1992.- 239 б.- (Мектеп кітапханасы).
 1. Торайғыров, С. Екі томдық шығармалар жинағы[Мәтін]. 1-ші т / Сұлтанмахмұт Торайғыров (қазақ ақын-ағартушысы; 1893-1920); М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы: Ғылым, 1993.- 280 б.
 1. Торайғыров, С. Екі томдық шығармалар жинағы[Мәтін]. 2-ші т / Сұлтанмахмұт Торайғыров (қазақ ақыны, ағартушысы; 1983-1920); М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы: Ғылым, 1993.- 280 б.
 1. Торайғыров, С. Екі томдық шығармалар жинағы[Мәтін]. 2-ші т / Сұлтанмахмұт Торайғыров (қазақ ақыны, ағартушысы; 1983-1920); М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы: Ғылым, 1993.- 280 б.
 1. Торайғыров, С. Қамар Сұлу[Мәтін]: Романдар, поэмалар, өлеңдер / Сұлтанмахмұт Торайғыров (қазақ ақыны, ағартушысы-демократ; 1893-1920); Кіріспе сөз жазған С. Қирабаев.- Алматы: Атамұра, 2002.- 240 б.- (Атамұра кітапханасы).
 1. Торайғыров, С. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 3: Роман, әңгімелер / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақын, ағартушы-демократ; 1983-1920).- Алматы: Алаш, 2005.- 232 б.
 1. Торайғыров, С. Қамар Сұлу[Мәтін]: Роман / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақыны, ағартушысы-демократ; 1893-1920).- Астана: Елорда, 1999.- 262 б.
 1. Торайғыров, С. Өлендер, поэмалар, роман[Мәтін] / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақын, ағартушы-демократ; 1893-1920).- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 312 б.- (Алтын қалам).
 1. Торайғыров, С. Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Бірінші том: Өлеңдері мен түсініктер / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақын, ағартушы.; 1893- 1920).- Алматы: Жібек жолы, 2002.- 176 б.- (Алаш мұрасы).
 1. Торайғыров, С. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 3: Роман, әңгімелер / Сұлтанмахмұт Торайғыров (ақын, ағартушы-демократ; 1983-1920).- Алматы: Алаш, 2005.- 232 б.
 1. Торайғыров, С. Алаш ұраны: Заманхат / Сұлтанмахмұт Торайғыров // Ақиқат.- 2008.- №1.- 3.

Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы әдебиеттер

 1. Әбдиманұлы, Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті [Мәтін]: Оқулық / Ө. Әбдиманұлы.- Алматы, 2012.- 408 б.
 1. Бес ғасыр жырлайды [Мәтін]. 2- ші том: Екі томдық: XV ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары / Қазақ ССР ғылым академиясы; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; Құрастырған М.Мағауин, М.Байділдаев.- Алматы: Жазушы, 1989.- 496 с.
 1. Еспенбетов, А. Абай және Сұлтанмахмұт: / Арап Еспенбетов // Абай.- 1993.- №7.- Б. 24-26.
 1. Жеті ғасыр жырлайды [Мәтін]. 2- ші том: Екі томдық: XіV ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары / Қазақ ССР ғылым академиясы; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; Құрастырған Е.Дүйсенбайұлы, Т.Мұқатов.- Алматы: Жазушы, 1989.- 528 б.
 1. Қазақ  әдебиеті [Мәтін]: Энциклопедиялық анықтамалық / Бас сарапшы Б. Әбдіғазиев.- Алматы: Аруна, 2010.- 576 б.- (Мәдени мұра).
 1. Қазақ көркем сөзінің шеберлері [Мәтін] / Құрастырушылар: Сәрсенбаева Ж., Мұкатай Б.- Карағанды: Экожан, 2010.- 512 б.
 1. Қазақ романы: өткені мен бүгіні: Ұжымдық монография. – Алматы: «Алмаьты баспа үйі», 2009. – 644 б.
 1. Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр. Анықтамалық. –  Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС. 2004. – 392 б.
 1. Қамзабекұлы, Д. Алаш және әдебиет / Д. Қамзабекұлы.- Астана: Фолиант, 2002.- 474 б.
 1. Қирабаев, С. Кеңес дәуіріндегі Қазақ әдебиеті: Қысқаша очерк. / С. Қирабаев.- Алматы: Білім, 2003.- 224 бет.
 1. Нұрғали, Р.Н. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: Зерттеу / Рымғали Нұрғалиұлы Нұрғали (жазушы, сыншы, ғалым, профессор; 1940-2010).- Астана: Күлтегін, 2002.- 528 б.
 1. Шағатай, Ж. Ұлтыңа ұл болу – ұлылық: С. Торайғыров туралы / Жаңабек Шағатай // Түркістан.- 2007.- 12 шілде.- 7.
 1. Шаймерденұлы, Е. Шығармалары [Мәтін]. Т. 1. / Е. Шаймерденұлы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013.- 328 б.