Оқырмандарға қызмет көрсету және қорларды сақтау бөлiмi

Бөлім Университет кітапханасының әлемдік талаптарға сай келетін мәдениет, білім және зерттеу орталығы ретінде Университеттің дамуына және қалыптасуына үлес қосуды жүзеге асырады. Профессорлар-оқытушылар құрамы мен студенттерге оқу бағдарламасына орай жаңа тұрғыдағы сапалы кітапханалық қызмет көрсету жүйесін қалыптастырады.

Бөлімнің негізгі мақсаттары:

 – заманауи технологияларды пайдалана отырып Университеттің ғылыми және оқу үрдісін ақпараттық қамтамасыз ету;

 – университеттің профессорлар-оқытушылар құрамына, студенттер мен оқытушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне сай кітапхана орнын сапалы түрде қалыптастыру және ұйымдастыру;

 – студенттерге және оқытушыларға сапалы және жедел түрде ақпараттық қызметті ұсыну;

 – халықаралық стандарттарға сай барлық кітапхананың регламенттеуші құжаттарын енгізу;

 – кітапхана үрдісіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу;

 – сыртқы және ішкі кәсіби байланыстарды дамыту;

 – ақпараттық-кітапхана қызметінің жұмыс тәжірибесіне ең тиімді әдістерді, кітапхана еңбегінің тәсілдері мен түрлерін табу және енгізу.