Әдебиеттерді ғылыми өндеу, жинақтау және каталогтау бөлімі

Бөлім кітапхана қорын және қорға түскен құжаттар түсімін есепке алу, қор есебін шығару, бүкіл кітапхана мен оның бөлімшесі қорының шамасын көрсету, мемлекеттік ақпарат есебін жүргізу, кітапхана қызметін жоспарлау,қордың сақталуын қамтамасыз ету, құжаттардың бар-жоғы мен қозғалысы қызметін жүзеге асырады.

Бөлімнің негізгі мақсаттары:

 – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі оқу процесін кітаппен қамтамасыз ету туралы нормативтері мен талаптарына сәйкес кітапхана қорын әдебиеттермен қамтамасыз ету және қолдануды ұйымдастыру;

 – кітапханалардағы есеп түрлері, әдістері мен біліктерін үйлестіру, кітапхана ісі жөніндегі стандарттарды, сондай-ақ осы нұсқау талаптарын сақтау.

Телефон: 70-54-29.