Домбыра өнері — Халықтық өнер

Еңсепов Ж. Домбыра өнері  — Халықтық өнер: Монография — Алматы: Арыс баспасы, 2013. — 336 бет.

Fалым-ұстаз, сазгер Жасарал Енсеповтың домбыра өнері арқылы оқушыларды тәрбиелеудің непздері қарастырылады.