Азамат. Қайраткер. Ғалым

Азамат. Қайраткер. Ғалым Т.Ә. Қожамқұлов / ред. басқ. F.M. Мұтанов. — Алматы: Қазақ университеті, 2016.-186 б.
Кітапта Төлеген Әбдісағиұлы Қожамқуловтың 70 жылдығына және ғылыми-педагогикалық қызметінің 50 жылдығына арналған материалдары жинақталып берілген.